• Rely Big Data

BIG DATA

'Big data' is een term voor een hoeveelheid van gegevens die zó groot zijn dat ze niet beheerd kunnen worden met tot nu toe gebruikelijke middelen, zoals conventionele databases. De hoeveelheid data groeit te snel, verandert voortdurend en is ongestructureerd van aard. Elke dag wordt er weer meer data opgeslagen, dit vraagt om nieuwe aanpak voor opslag, analyse en beveiliging. Om overweg te kunnen met dergelijke dataverzamelingen is meer en andere kennis nodig. Denk aan standaarden, analysetechnieken, metadata, opslagtechnieken, zoektechnieken, beveiliging, en het beschermen van gegevens. Tevens is er massale opslag nodig in combinatie met (heel!) veel rekencapaciteit.

hommelsindecloud kleinDaarnaast is vanuit traditioneel IT beheer perspectief  bovenstaande moeilijk te beheren en al helemaal om volgens afgesproken SLA’s de beschikbaarheid te garanderen. Gelukkig maakt nieuwe technologie dit echter steeds makkelijker te realiseren Big Data systemen worden nl. in de praktijk steeds vaker gedistribueerde netwerken van eenvoudige PC’s en servers. Dit maakt Big Data systemen betaalbaar en schaalbaar: opslag- en rekencapaciteit kan eenvoudig worden toegevoegd (tegen het alternatief: één keer in de paar jaar een nieuwe supercomputer kopen). Speciale “Big Data software” knipt de data in stukken en verdeelt en kopieert deze vervolgens naar meerdere locaties binnen het netwerk. Deze manier van de data-verdeling geeft een dergelijk “gedistribueerd netwerk” een aantal bijzondere eigenschappen.

Door middel van High Performance Computing (HPC) is dit prima te automatiseren. De steeds wisselende vraag naar computer power, memory of storage is door de gebruikers zelf aan te vragen en de geautomatiseerde uitrol doet snel en foutloos zijn werk. Te weinig capaciteit beschikbaar voor de vraag? Dan wordt er ook automatisch extern opgeschaald. Kortom de beheerder geautomatiseerd! Als IT beheer specialist heeft Rely veel expertise op dit gebied. Zo hebben wij voor de wetenschappers bij Naturalis dit met veel succes ingericht. Zie hiervoor o.a. het artikel in de NRC. 

Wilt u meer weten over deze nieuwe techniek? Neem contact met ons op voor meer informatie 

 

Rely part contact